Reglement

Reglement

Reglement WBG-Tour     (V 0.4 van 31-3-2019)

 1. WBG-Tour is een springcompetitie die verreden wordt over vijf selectieronden en een afsluitende finale.
 2. De WBG-Tour is toegankelijk voor de klassen B, L, M, Z en ZZ, waarbij  de finale Z en ZZ in handicap verreden worden.
 3. Het uitgangspunt is dat alle combinaties die in eerste twee selectierondes (Prinsenbeek en Halsteren) starten deelnemen aan de WBG-Tour. Er hoeft géén extra inschrijfgeld betaald te worden voor deelname aan de WBG-Tour.
 4. Van de vijf selectieronden moeten er minimaal vier gereden worden.
 5. Indien een combinatie deelneemt aan alle vijf selectieronden dan wordt één resultaat (slechtste score) geschrapt.
 6. Indien er in een selectieronde meerdere rubrieken per klasse verreden worden dan wordt voor de WBG-Tour de KNHS selectie rubriek meegeteld.
 7. Indien een combinatie gebruik maakt van de mogelijkheid voor flexibel springen, dan geldt voor de WBG-Tour de uitslag van de hoogst gereden rubriek. Dit betekent dus tevens dat deze combinatie bij de andere rubriek(en) eerst uit de uitslag wordt gehaald alvorens de puntentelling plaats vindt.
 8. Per combinatie is slechts één finale plaats beschikbaar.
 9. Indien een ruiter met meerdere paarden een finale plaats heeft bereikt, dan heeft hij toch slechts recht op één start in de finale. Het staat de ruiter vrij om te kiezen met welke finale gerechtigde combinatie hij start.
 10. Punten telling: Plaats 1 = 1 punt, 2 = 2 punten, 3 = 3 punten enz.
 11. Puntentelling loopt tot en met plaats 30. Elke combinatie die een plaatsing bereikt boven plaats 30 zal hiervoor het maximum van 30 punten krijgen.
 12. Bij een “no show” of niet starten, zal deze combinatie hiervoor 99 punten krijgen.
 13. Indien een combinatie wel start, maar om welke reden dan ook niet finisht dan krijgt deze combinatie hiervoor 30+5 punten.
 14. Per klasse worden de vijf combinaties met de minste punten uitgenodigd voor de finale. Voor Z en ZZ in handicap is toegang voor drie Z en twee ZZ combinaties.
 15. De finale in de klasse B wordt direct op stijl beoordeeld.
 16. De finale in de klassen L, M en Z (ZZ) wordt progressief en direct op tijd gereden.
 17. Bij ex aequo na vijf selectieronden is de uitslag van de laatste door de betreffende combinaties gereden selectieronde doorslaggevend.
 18. Een combinatie dient alle selectieronden in de zelfde klasse te rijden. Indien tussentijds wordt overgegaan naar een andere klasse dan wordt de betreffende combinatie uit de uitslag gehaald. Als promotie plaats vindt na de eerste selectieronde en de betreffende combinatie de overige vier selectieronden wel rijdt in dezelfde klasse dan kan klassering alsnog plaats vinden.
 19. De selectieronden worden achtereenvolgens gereden in Prinsenbeek, Halsteren, Bergen op Zoom, Oudenbosch en Wouw. De finale wordt in een aparte finalerubriek in Wouw gereden.
 20. Als een combinatie recht heeft op een finaleplaats, maar niet start in de finale dan vervalt deze finaleplaats aan de eerstvolgende combinatie in de ranking.
 21. Indien door onvoorziene omstandigheden de finale niet gereden kan worden, of meerdere selectieronden zijn uitgevallen dan zal de organisatie van de WBG-Tour met een alternatieve oplossing komen.
 22. Bij ex aequo in de finaleronde is de laatst gereden selectieronde doorslaggevend.
 23. Als door onvoorziene omstandigheden één van de selectieronden wordt afgelast, dan blijft art. 4 van het regelement van toepassing.
 24. Indien er verschil van inzicht bestaat over de regelementen, de klassering of puntentelling etc. dan zal dit voorgelegd worden aan de arbitrage commissie die een voor alle partijen bindende uitspraak zal doen. Bij elke selectieronde en de finaleronde zal minimaal één arbiter ter plaatse aanwezig zijn en minimaal één arbiter stand-by zijn voor overleg.

Prijzengeld WBG-Tour finale

Klasse/Plaats12345
B
€ 250,00
€ 200,00€ 150,00€ 100,00€ 75,00
L
€ 300,00€ 250,00€ 200,00€ 150,00€ 100,00
M
€ 400,00€ 350,00€ 300,00€ 250,00€ 200,00
Z/ZZ€ 500,00€ 450,00€ 400,00€ 350,00€ 300,00

Naast het prijzengeld krijgen de eerste 3 geplaatste per klasse nog shop tegoed voor shophippique.com tot € 160,-.